Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Nedir?

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahibi ile müteahhidin bir araya gelerek bir inşaat projesini gerçekleştirmek üzere yaptıkları bir anlaşma türünü ifade eder. Bu sözleşme, genellikle arsa sahibi tarafından sağlanan arsa üzerine müteahhidin bina inşa etmesini içerir. Karşılığında, müteahhit inşa ettiği daireleri veya binaları arsa sahibine belirli bir oranda (kat karşılığı) verir. Bu, genellikle daire sayısı veya kullanım alanı gibi ölçütlerle belirlenir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu‘nda belirli hükümlerle düzenlenmiştir. Sözleşme, tarafların hak ve yükümlülüklerini belirler ve projenin finansmanı, inşaatın süresi, daire teslimi gibi konuları içerir. Ayrıca, kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhidin sorumlulukları, inşaatın durumu, daire teslimi sonrası garantiler gibi detaylar da sözleşme metninde yer alır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve Arsa Sahibinin Payının Satılması

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa sahipleri ile müteahhitler arasında sıkça kullanılan bir anlaşma türüdür. Bu sözleşme, genellikle arsa sahibinin belirli bir kat veya daire karşılığında müteahhide inşaat hakkı tanıdığı bir düzenlemeyi içerir. Bu bağlamda, arsa sahibinin payını satması süreci, belirli adımları içermektedir.

1. Anlaşmanın Şartları: Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, taraflar arasında belirlenmiş şartlar ve karşılıklı taahhütler içerir. Arsa sahibi, müteahhitle belirli bir kat veya dairenin karşılığında anlaşma yapar.

2. Müteahhitin Ödeme Yükümlülüğü: Müteahhit, inşaatın belirli aşamalarında veya projenin tamamlanmasından sonra arsa sahibine ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu ödeme, anlaşmanın detaylarına bağlı olarak belirlenir.

3. Tapu İşlemleri: Arsa sahibinin payını satması durumunda, tapu işlemleri gerçekleştirilir. Bu işlemler, müteahhide belirlenen payın tapu üzerindeki devri ile ilgili olacaktır.

4. Hukuki Süreçler: Sözleşme, taraflar arasındaki hakları ve yükümlülükleri düzenlediği için hukuki bir belgedir. kat karşılığı inşaat sözleşmesine uyulmaması durumunda hukuki süreçler devreye girebilir.

5. Bursa Tapu Avukatının Rolü: Tarafların haklarını korumak ve kat karşılığı inşaat sözleşmesinin detaylarını anlamak adına bir bursa tapu avukatı danışmanlığı önemlidir. Bursa tapu avukatı, sözleşmenin her iki taraf için de adil ve hukuki olarak uygun olduğunu kontrol eder.

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde arsa sahibinin payını satması, güvenilir bir hukuki temelde gerçekleşmelidir. Tarafların açık iletişim içinde olmaları ve bursa tapu avukatından yardım almaları, bu tür anlaşmalardan kaynaklanabilecek potansiyel riskleri minimize etmelerine yardımcı olacaktır.

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde taraflar arsa sahibi ve müteahhitten oluşmaktadır. Taraflar Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili hükümleri ve akdetmiş oldukları sözleşme gereğince çeşitli yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin aykırılığı halinde taraflar kat karşılığı inşaat sözleşmesini feshedebilir yahut zararın tazminini isteyebilir. Bu tip aykırılıklar halinde bursa gayrimenkul avukatına başvurulması tavsiye edilmektedir.

Müteahhidin Yükümlülükleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, bir müteahhidin bir arsa sahibi veya malik ile yaptığı bir anlaşmadır. kat karşılığı inşaat sözleşmesi genellikle arsa sahibinin müteahhide arsa karşılığında belirli bir kat veya daire talep ettiği durumları kapsar. Müteahhidin yükümlülükleri genellikle aşağıdaki unsurları içerir:

 1. Proje Geliştirme ve İnşa Etme Yükümlülüğü:
  • Müteahhit, belirlenen arsa üzerinde proje geliştirmek ve inşa etmekle yükümlüdür. Bu, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak yapılmalıdır.
 2. Projeyi Zamanında Tamamlama:
  • Müteahhit, belirlenen süre içinde projeyi tamamlamakla sorumludur. Bu süre, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtilmiş bir teslim tarihi olarak ifade edilebilir.
 3. Kalite Standartlarına Uygun İnşa:
  • Müteahhit, inşa edilen yapıların belirlenen kalite standartlarına uygun olmasını sağlamalıdır. Malzeme kalitesi, işçilik standartları ve genel yapı kalitesi gibi faktörler sözleşme kapsamında belirlenir.
 4. Belirlenen Kat veya Daireyi Teslim Etme:
  • Müteahhit, anlaşılan karşılıkta belirlenen kat veya daireyi, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde belirtilen koşullara uygun şekilde tamamlanmış bir şekilde arsa sahibine teslim etmelidir.
 5. Ruhsat ve İzinlerin Alınması:
  • Müteahhit, gerekli olan tüm ruhsat ve izinleri almakla sorumludur. Bu, yerel yönetim kurumlarından gerekli izinlerin alınmasını içerebilir.
 6. Değişikliklere Uyum Sağlama:
  • Proje sürecinde, arsa sahibi veya müteahhit tarafından talep edilen değişikliklere uyum sağlama yükümlülüğü bulunabilir. Ancak, bu değişiklikler kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında ayrıntılı bir şekilde düzenlenmelidir.
 7. Ödeme Koşullarına Uyma:
  • Müteahhit, sözleşme kapsamında belirlenen ödeme planlarına uymakla sorumludur. Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde genellikle belli aşamalarda ödemeler öngörülmektedir.
 8. Garanti ve Bakım Hizmetleri:
  • Müteahhit, inşa edilen yapı için belirli bir garanti süresi boyunca sorumluluk taşıyabilir. Ayrıca, belirlenen bir bakım süresi içinde gerekli bakım hizmetlerini sağlamakla yükümlüdür.

Müteahhidin yükümlülükleri, sözleşme şartlarına ve taraflar arasındaki özel anlaşmalara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, her bir sözleşme özelinde bu yükümlülüklerin detaylı bir şekilde belirlenmesi önemlidir.

Arsa Sahibinin Yükümlülükleri

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, arsa sahibi ve müteahhit arasında belirli yükümlülükler bulunmaktadır. Arsa sahibinin genel olarak taşıdığı bazı yükümlülükler şunlar olabilir:

 1. Arsa Temin Etme:
  • Arsa sahibi, sözleşme kapsamında müteahhide belirli bir projeyi gerçekleştirebilmesi için uygun bir arsa temin etmekle yükümlüdür.
 2. İzin ve Ruhsatları Sağlama:
  • Arsa sahibi, gerekli olan tüm izin ve ruhsatları almakla sorumludur. İnşaat sürecinde gerekli olan resmi onayları sağlamak, genellikle arsa sahibinin görevidir.
 3. Proje Belirleme ve Onaylama:
  • Arsa sahibi, inşa edilecek yapının genel tasarımını belirleme ve müteahhidin bu projeyi onaylamasını sağlama yükümlülüğüne sahiptir. Projenin ana hatları, kat sayısı, kullanım alanları gibi detaylar belirlenir.
 4. Karşılık Olarak Alınacak Daire veya Katı Belirleme:
  • Arsa sahibi, karşılığında almayı planladığı daire veya katı belirlemeli ve bu bilgileri sözleşme kapsamında müteahhitle paylaşmalıdır.
 5. Ödeme Koşullarına Uyma:
  • Arsa sahibi, sözleşmede belirlenen ödeme planlarına uymakla sorumludur. Ödemeler genellikle inşaatın belirli aşamalarında veya tamamlanmasının ardından yapılır.
 6. Değişiklik Talepleri ve Ek Ücretler:
  • Arsa sahibi, inşaat sürecinde gerekli görülen değişiklik taleplerini belirtmeli ve bu değişiklikler için gerekli ek ücretleri karşılamakla sorumlu olabilir.
 7. Teslim Tarihlerine Uyma:
  • Müteahhidin belirlediği teslim tarihlerine uyum sağlamak, arsa sahibinin sorumluluğundadır. Bu, genellikle inşaatın tamamlanması ve teslimatın gerçekleştirilmesi anlamına gelir.
 8. Garanti ve Bakım Hizmetleri:
  • Sözleşme kapsamında belirlenen bir garanti süresi içinde, arsa sahibi inşa edilen yapının bakımını sağlamakla yükümlü olabilir.

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, taraflar arasında yapılacak özel anlaşmalara ve sözleşme şartlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, sözleşme detayları dikkatlice incelenmeli ve taraflar arasında net bir anlaşma sağlanmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir