Nafaka Nedir?

Nafaka Nedir

Nafaka nedir sorusunu özetleyecek olursak; boşanan bir kişinin, eski eşine veya çocuklarına mahkeme kararı ile belirli bir süre boyunca ödediği paraya denir. Boşanma aşamasında taraflar arasındaki ekonomik dengenin sağlanması ile müşterek çocukların üstün yararı ilkesi gereğince en iyi imkanlarda yaşamını sürdürmesi amacıyla ödenen Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiş bir maddi destektir. Bursa boşanma avukatı, müvekkillerine boşanma davasında hukuki anlamda rehberlik hizmeti vererek, nafakanın belirlenmesi ve uygulanması konusunda yardımcı olmaktadır. Nafaka çeşitleri birden fazla olduğundan, bazı nafaka çeşitleri boşanmadan önce de talep edilebilir. Bursa boşanma avukatı nafakaya ilişkin kafanızdaki soru işaretlerini giderecektir.

Boşandıktan Sonra Nafaka

Boşandıktan sonra nafaka, tarafların çekişmeli boşanma yahut anlaşmalı boşanma yapıp yapmadıklarına göre değişim göstermektedir. Çekişmeli boşanmaya ilişkin mahkeme kararında söz konusu nafaka miktarları hüküm kısmında belirtilir ve bursa boşanma avukatları ile çalışmanız durumunda avukatınız vasıtasıyla da bilgi alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, anlaşmalı boşanmaya ilişkin bir boşanma protokolü mahkemeye sunulur ise taleple bağlılık ilkesi gereğince mahkeme bu tutarın üzerinde bir nafaka tayin edemeyecektir. Bursa boşanma avukatları, boşanma davası açmaya karar veren müvekkillerine boşanma protokolü hazırlar ve hak kaybının önüne geçer. Nafaka nedir sorusunun cevabı iyice benimsendiğinde süreç hakkında aydınlığa kavuşulacaktır.

 Anlaşmalı Boşanma Nafaka

Anlaşmalı boşanma nafaka sürecinde taraflar, malların ve ziynet eşyaların paylaşımı, velayet yahut nafaka gibi meselelerde aralarında bir anlaşma sağlayarak bir protokol imzalarlar. Bu protokolü hazırlamak için bursa boşanma avukatı zorunluluğu gerekmeyecektir. Ancak hak kaybı yaşamamak ve en adil şekilde bu süreci idare etmek istiyorsanız bursa avukatları ile çalışmalısınız. Mahkemeye boşanma protokolü sunulması nafakanın miktarı ve nafakanın süresi gibi özel hükümlerde tarafların anlaşmasına dayanır. Ancak mahkemeye sunulan bu boşanma protokolünün taraflar arasında adil bir şekilde yapıldığına ilişkin bir kanaat uyandırılmalıdır. Bu kanaati uyandırırken tarafların bursa boşanma avukatlarıyla çalışması önerilir.

Boşanırken Nafaka Nasıl Belirlenir?

Boşanırken nafaka nasıl belirlenir sıklıkla sorulan bir soru olup, nafakanın belirlenmesinde birden çok husus dikkate alınır. Bu sorunun cevabı için öncelikle nafaka nedir neden verilir sorusuna cevap bulmak gerekir. Mahkeme gerek tarafların beyanları ile gerek ise müzekkerelerin yardımıyla tarafların maddi durumlarını, gelirlerini, yaşam standartlarını, müşterek çocukların ihtiyaçları, ödeme güçleri ve diğer hususları da göz önünde tutarak adil bir nafaka belirler. Kaldı ki, bursa nafaka avukatı ile çalışmanız durumunda sürece başlamadan yahut başladıktan sonra size detaylıca bilgi verilecek talebiniz doğrultusunda hareket edilecektir. Bursa nafaka avukatı, nafaka nasıl belirlenir sorusuna en iyi cevabı bulmak için çeşitli araştırmalar yapar ve bu hususta müvekkillerini bilgilendirir.

Çocuklara Nafaka

Çocuklara nafaka verilmesi Türk Medeni Kanunu‘nda düzenlenmiş olup, boşanmış tarafların müşterek çocuklarının bulunması durumunda, çocukların bakımı ve ihtiyaçları da göz önüne bulundurularak mahkeme tarafından takdir edilir. Mahkeme, çocuklara yönelik nafakayı belirlerken çocuğun yaşına, sağlık durumuna, eğitimine ve diğer özel ihtiyaçlarına dikkat eder. Kanuna ve uygulama hakim olan bursa nafaka avukatı bu hususları nafaka davasında dikkate alarak talepte bulunurlar. Kaldı ki, bursa nafaka avukatı çocuğun giderleri hakkında size sorular sorarak müşterek çocuk için en adil nafakayı almanıza yardımcı olacaklardır. Kaldı ki, nafaka nedir niçin talep edilir hususları belirlendiğinde süreç net şekilde anlaşılacaktır.

Erkek Nafaka Alabilir Mi?

Erkek nafaka alabilir mi sorusu sorulduğunda insanların genel algısının aksine, nafaka nedir sorusuna cevap verildiğinde anlaşılacaktır. Zira, Türk Medeni Kanunu herhangi bir cinsiyet ayrımı yapmaksızın nafaka taleplerini değerlendirir. Diğer bir anlatımla, erkek nafaka alabilir mi sorusunun cevabına özetle evet, şartların oluşması halinde alabilir diyebiliriz. Bursa boşanma avukatları erkeklere de boşanma durumunda maddi destek talep ederler. Şartların oluşup oluşmadığı, tarafların ekonomik durumunun buna el verip vermediğini bursa boşanma avukatının sizlere yönelteceği sorular üzerinden daha da netlik kazanacaktır.

Nafaka Artırımı

Nafaka artırımı, mahkeme tarafından nafaka takdiri yapıldıktan sonra değişen yaşam şartları veya ekonomik durumlar gibi nedenlerle mahkemeden talep edilebilir. Boşanma davası sonucunda takdir edilen nafakaya taraflardan herhangi birisi nafaka artırımı talep edebilir, bu talebin haklı gerekçelere dayanması gerekir. Kaldı ki, bu husus nafaka nedir sualine cevap verildiğinde daha da anlaşılır vaziyete gelecektir. Nafaka artırımı talebinde bulunurken bursa boşanma avukatları ile çalışmanız zorunlu değildir. Ancak nafaka artırımı davası uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan bursa boşanma avukatları ile çalışmanız size fayda sağlayacaktır.

Nafaka Hangi Durumlarda Verilir?

Nafaka hangi durumlarda verilir?  Bursa boşanma avukatları ile ya da kendi başınıza mahkemeden boşanma kararı alındığında maddi desteğe ihtiyacı olan tarafın ekonomik durum değerlendirmesi yapılarak verilir. Mahkeme bu araştırmayı yaparken öncelikle nafaka nedir sorusuna cevap verir, daha sonra sadece nafakaya hak kazanan kişiye değil, nafaka yükümlüsü kişinin de ekonomik durumu, yaşam standartları ve ödeme gücünü değerlendirerek karar verir. Taraflardan biri ekonomik olarak diğerinden daha zayıf durumdaysa, nafaka talep edebilir. Bursa boşanma avukatları nafakaya ilişkin sorularınızı daha detaylı cevaplayacak, süreç hakkında size bilgi verecektir.

Nafaka Kime Verilir?

Nafaka kime verilir ve nafaka nedir boşanma davalarında ilk akla gelen sorulardan birisi olup, genellikle ekonomik olarak güçsüz olan tarafa verilir. Bu ekonomik anlamdaki güçsüzlük mahkeme kanalıyla araştırılır, varsa müşterek çocuğun ihtiyaçları da dikkate alınarak takdir edilir. Bursa boşanma avukatları hakimlerin nafaka konusunda neyi dikkate alıp almayacağını iyi bildiğinden dolayı bursa boşanma avukatları ile çalışmanız size fayda sağlayacaktır. Nafaka sadece kadına verilmez, aksine kanunda hiçbir ayrım yapılmaksızın taraflardan herhangi birisine verilebilir. Şartların varlığı halinde kadın veya erkek fark etmeksizin herkes nafaka talebinde bulunabilir. Nafaka kime verilir sorusuna en iyi cevabı bursa boşanma avukatları verecektir.

Nafaka Nasıl Ödenir?

Nafaka nasıl ödenir denilince hemen Türk Medeni Kanunu’na bakılması gerekmektedir. Zira, Türk Medeni Kanunu’nun 330.maddesinin 2.fıkrasında nafakanın peşin olarak ödeneceği düzenlenmiştir. Nitekim nafaka nedir hususu algılanması gerekir. Kanuna ve uygulamaya da bakıldığında nafaka genellikle aylık olarak belirlenir ve nafakanın ödeme şekli mahkeme kararıyla belirlenir. Nafaka ödemeleri, genellikle banka aracılığıyla yapılır ve belirli bir süre devam eder. Bursa boşanma avukatları bu hususlarda müvekkile bilgilendirme yaparak kafalarındaki soru işaretlerini giderirler.

Nafaka Neden Verilir?

Nafaka neden verilir ile nafaka nedir diye sorulduğunda boşanmış eşler arasında ekonomik dengenin sağlanması maksadıyla ekonomik anlamda güçsüz olan tarafa kanunda düzenlenen şartlar dahilinde verilir. Nafaka verilmesinin amacı boşanma davası sonrasında maddi anlamda güçlük çekecek tarafın güçsüzlüğünün önüne geçilmesidir. Bursa boşanma avukatları nafakanın neden verildiğine ilişkin bilgiyi size daha detaylı aktaracaktır.

Nafaka Ödememenin Cezası

Nafaka nedir sualini iyi kavramak gereklidir. Nafaka nedir husussun genel mantığı anlaşıldığında taraflar nafaka ödememe durumuna sürüklenmesinin önüne geçilmektedir. Mahkeme kararıyla belirlenen nafakayı ödememenin cezası, ödemeyen kişi için ciddi sonuçlar doğurabilir. Nafaka ödememe durumunda ödemeyen taraf üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılabilir, nafakaya hak kazanan kişi ödenmeyen kısım için icra takibi başlatarak ödenmemiş olan miktarın tahsilini sağlayabilir.

Nafaka Çeşitleri

Nafaka çeşitleri, Türk Medeni Kanunu’nda sayılmış olup, tedbir nafakası, iştirak nafakası, yardım nafakası ve yoksulluk nafakası olmak üzere toplam dört çeşittir. Nitekim yukarıda detaylıca nafaka nedir hususu anlatılmıştır. Şartların oluşması halinde bu nafakaların hepsi talep edilebilir. Bursa avukatları gerek şartların oluşup oluşmadığına, gerekse tarafların ekonomik durumuna bakarak hangi nafaka çeşitlerini talep etmeniz gerektiği konusunda yardımcı olurlar.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

Yoksulluk nafakasının kaldırılması için öncelikle nafaka nedir mantığı anlaşılması gerekir ve mahkemece takdir edilen bir yoksulluk nafakasının bulunması gerekmektedir. Nafaka ödeme yükümlüsünün yahut yoksulluk nafakasına hak kazanan tarafının ekonomik durumunun iyileşmesi veya değişen diğer şartlar ışığında mahkemenin alacağı karar ile kaldırılabilir. Yoksulluk nafakasının kaldırılması sebepleri sadece ekonomik durumun değişmesinden oluşmayacağı gibi aynı zamanda tarafların ölüm hali, tarafların haysiyetsiz bir yaşam sürmesi, nafaka alacaklısının evlenmesi yahut evliymiş gibi bir hayat sürmesinden de oluşur.

Çocuk İçin Nafaka

Çocuk için nafaka, boşanmış tarafların müşterek çocuğunun eğitimi, bakımı ve ihtiyaçlarını karşılamak gibi sebeplerle velayeti alan tarafa verilir. Çocuk için nafaka, çocuğun eğitimi, sağlığı ve genel refahını güvence altına almayı hedeflerken bu nafakanın başka bir harcamada kullanılması halinde çocuğa verilen nafakayı kesmek için bursa avukatları buna ilişkin dava ve talepte bulunurlar. Nafaka nedir, nafaka neden verilir sorularına cevap bulunduğunda bu hususun önemi kavranılacaktır.

Çocuğa Verilen Nafaka Hangi Durumlarda Kesilir?

Çocuğa verilen nafaka hangi durumlarda kesilir denilince çocuğun reşit olması, çocuğun bağımsız yaşamaya başlaması, eğitimini tamamlaması veya diğer belirli durumlar gerçekleştikçe mahkeme kararıyla kesilebilir. Bu durumlar karşısında bursa avukatlarına ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Kanun ve içtihatlar çocuğa verilen nafakayı hangi durumlarda keseceğini belirlerken öncelikle nafaka nedir sorusuna cevap vermektedirler.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir