Muhdesatın Aidiyeti Davası

Muhdesatın Aidiyeti Davası 2024

Muhdesatın aidiyeti davası, taşınmaz mal üzerinde bulunan yapı, ağaç, bitki gibi eklemelerin (muhdesat) kime ait olduğunu belirlemek amacıyla açılan bir davadır. Bu dava, özellikle taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişinin hak iddia ettiği durumlarda ortaya çıkar. Muhdesatın aidiyeti davasının temel amacı, taşınmaz mal üzerinde yapılan eklemelerin kime ait olduğunun belirlenmesi ve bu suretle mülkiyet hakkının korunmasıdır.

Muhdesatın Aidiyeti Davasının Hukuki Dayanağı

Muhdesatın aidiyeti davası, Türk Medeni Kanunu‘ndaki yasal düzenlemelere dayanır. Türk Medeni Kanunu’nun 684. maddesi, muhdesatın taşınmazın bütünleyici parçası olarak değerlendirilmesini öngörür. Ancak, bazı durumlarda muhdesatın malikin dışında başka bir kişiye ait olabileceği kabul edilir. Bu nedenle, muhdesatın kime ait olduğunun belirlenmesi önemlidir.

Davanın Tarafları

Muhdesatın aidiyeti davası, taşınmaz mal sahibi veya muhdesat üzerinde hak iddia eden kişiler tarafından açılabilir. Davanın davalı tarafı ise genellikle muhdesat üzerinde hak iddia eden diğer kişiler veya taşınmaz mal sahibidir. Taraflar arasında taşınmaz malın kullanımı veya mülkiyeti konusunda uyuşmazlık olduğunda bu dava gündeme gelir. Görüldüğü üzere, taraf teşkilinin tespiti davanın seyri için önem arz ettiğinden bursa gayrimenkul avukatı ile çalışmanız tavsiye edilmektedir.

Davanın Açılma Koşulları

Muhdesatın aidiyeti davasının açılabilmesi için bazı koşulların sağlanması gerekir:

 1. Taşınmaz Üzerinde Muhdesat Bulunması: Dava konusu olan taşınmaz mal üzerinde yapı, ağaç, bitki gibi eklemelerin bulunması gerekir.
 2. Uyuşmazlık: Taşınmaz üzerindeki muhdesatın kime ait olduğu konusunda bir uyuşmazlık bulunmalıdır.
 3. Hak İddiası: Davayı açan tarafın muhdesat üzerinde hak iddia etmesi gerekir.

Dava Süreci

Dava, yetkili ve görevli mahkemeye başvurularak açılır. Davacı, taşınmaz mal üzerinde bulunan muhdesatın kendisine ait olduğunu ispat etmekle yükümlüdür. Mahkeme, tarafların sunduğu delilleri değerlendirir ve taşınmaz üzerindeki muhdesatın kime ait olduğuna karar verir. Hak kaybına uğramamak adına bursa gayrimenkul avukatına danışınız.

Muhdesatın Aidiyeti Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme

Muhdesatın aidiyeti davasında görevli ve yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesidir. Türk hukukunda, taşınmaz mallara ilişkin davalarda yetkili mahkemeler genellikle taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleridir. Bu kural, muhdesatın aidiyeti davası için de geçerlidir. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu tür davaların incelenmesi ve karara bağlanması konusunda görevlidir.

Deliller ve İspat Yükümlülüğü

Davada kullanılacak deliller arasında tapu kayıtları, tanık ifadeleri, uzman raporları ve diğer yazılı belgeler bulunabilir. İspat yükümlülüğü, muhdesatın kendisine ait olduğunu iddia eden tarafa aittir. Mahkeme, delilleri değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışır.

Muhdesatın Aidiyeti Davası Sonunda İtiraz Yolu

Muhdesatın aidiyeti davasında mahkeme tarafından verilen karara karşı, tarafların itiraz hakları bulunmaktadır. İtiraz yolları, hukuki süreçlerin adil ve doğru bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. İşte bu itiraz yollarının detayları:

1. Karara Karşı İtiraz ve Temyiz Yolları

a. İstinaf Başvurusu İlk derece mahkemesi olan Asliye Hukuk Mahkemesi’nin muhdesatın aidiyeti davasında verdiği karara karşı, taraflar istinaf yoluna başvurabilirler. İstinaf, bölge adliye mahkemelerinde (istinaf mahkemeleri) yapılan bir üst mahkeme incelemesidir.

 • İstinaf Başvuru Süresi: Kararın tebliğinden itibaren 2 haftadır.
 • Başvuru Yeri: Kararı veren mahkemeye dilekçe ile başvurulması gerekir.
 • İnceleme: Bölge adliye mahkemesi, ilk derece mahkemesinin kararını hem hukuki hem de maddi açıdan inceleyerek kararı onayabilir, düzeltebilir veya bozabilir.

b. Temyiz Başvurusu Bölge adliye mahkemesinin istinaf başvurusu üzerine verdiği karara karşı ise temyiz yoluna başvurulabilir. Temyiz, Yargıtay’da yapılan bir üst mahkeme incelemesidir ve hukuki denetim niteliği taşır.

 • Temyiz Başvuru Süresi: Bölge adliye mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 2 aydır.
 • Başvuru Yeri: Bölge adliye mahkemesine temyiz dilekçesi ile başvurulması gerekir.
 • İnceleme: Yargıtay, bölge adliye mahkemesinin kararını hukuki açıdan inceleyerek onaylayabilir, düzeltebilir veya bozabilir. Eğer Yargıtay kararı bozarsa, dosya tekrar bölge adliye mahkemesine veya ilk derece mahkemesine gönderilir.

2. Karar Düzeltme

Yargıtay’ın temyiz incelemesi sonucu verdiği kararın taraflarca yanlış veya eksik değerlendirildiği düşünülüyorsa, karar düzeltme yoluna başvurulabilir.

 • Başvuru Süresi: Yargıtay kararının tebliğinden itibaren 15 gündür.
 • Başvuru Yeri: Kararı veren Yargıtay dairesine başvurulması gerekir.
 • İnceleme: Yargıtay, kararın düzeltilmesi talebini inceleyerek kabul edebilir veya reddedebilir.

3. Olağanüstü Kanun Yolları

a. Yargılamanın Yenilenmesi Muhdesatın aidiyeti davasında kesinleşmiş bir karar için olağanüstü bir kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi talep edilebilir. Bu, yeni delillerin ortaya çıkması veya yargılamada ciddi usul hatalarının bulunması gibi durumlarda mümkündür.

 • Başvuru Süresi: Kesinleşme tarihinden itibaren 3 ay içinde yapılmalıdır. Ancak, başvuru sebebine bağlı olarak bu süre değişebilir.
 • Başvuru Yeri: Kararı veren mahkemeye başvurulması gerekir.
 • İnceleme: Mahkeme, yargılamanın yenilenmesi taleplerini değerlendirir ve kabul ederse, dava yeniden görülür.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir