Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri

Boşanma, evlilik birliğinin sona ermesi ve çiftlerin yollarını ayırması anlamına gelir. Boşanma sebepleri çok fazla olabilir ve bu sebeplerin her biri çiftlerin ilişkisinde yaşadıkları sorunların bir yansımasıdır. Bursa’da yaşayan çiftlerin bu süreçte karşılaşabileceği hukuki konularda ise Bursa boşanma avukatı devreye girer.

Boşanma sebepleri arasında en yaygın olanları arasında iletişimsizlik, uyumsuzluk, sadakatsizlik, maddi sorunlar ve şiddet yer alır. İletişimsizlik, çiftler arasındaki iletişim eksikliği nedeniyle sorunların çözümsüz kalmasına ve birikmesine yol açabilir. Uyumsuzluk, çiftlerin temel değerlerinde, ilgi ve hobilerinde farklılık göstermesi sonucunda ortaya çıkabilir. Sadakatsizlik ise güvenin sarsılmasına ve ilişkinin temelinde büyük bir yara açmasına neden olabilir.

Maddi sorunlar da çiftler arasında sıkça görülen bir boşanma sebeplerinden birisidir. Para yönetimi konusundaki farklılıklar, maddi sıkıntılar veya bir partnerin diğerine karşı maddi sorumluluklarını yerine getirememesi ilişkide gerilime sebep olabilir. Bu tür durumlarda Bursa nafaka avukatı, tarafların haklarını korumak ve adil bir çözüm bulmak için devreye girer.

Boşanma sürecinde, çiftlerin haklarını korumak ve adil bir sonuca ulaşmak için Bursa avukatları büyük bir önem taşır. Bu süreçte uzman bir hukuk desteği almak, çiftlerin daha hızlı ve daha az stresli bir şekilde boşanma sürecini tamamlamalarına yardımcı olabilir.

Her ne kadar, boşanma sebepleri sayılamayacak kadar çok olsa da, Türk Medeni Kanunu boşanma sebeplerini tahdidi olarak düzenlemiştir. Kanun koyucu boşanma sebeplerinin ayrımında genel ve özel olmak üzere düzenleme yapmıştır.

Genel Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri, genellikle evlilik birliğini derinden etkileyen ve taraflar için sürdürülemez hale getiren olaylardır. İletişim eksikliği, uyumsuzluk, maddi sıkıntılar ve sadakatsizlik gibi genel boşanma sebepleri, evlilik temelini sarsan ve çiftler arasında derin uçurumlar açan faktörlerdir. Bu zorluklarla başa çıkmak için tarafların destek aradığı yerlerden biri de Bursa boşanma avukatlarıdır. Bu profesyoneller, çiftlere hukuki rehberlik sunarak, adil ve sağduyulu bir şekilde boşanma sürecini yönetmelerine yardımcı olurlar. Genel boşanma sebepleri olarak TMK m.166’da evlilik birliğinin sarsılması gösterilmiştir.

Evlilik Birliğinin Sarsılması

Genel boşanma sebeplerinden evlilik birliğinin sarsılması, tarafların ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek durumda dayanabileceği bir boşanma sebebidir. Uygulamada, açılan boşanma davalarının büyük çoğunluğunu evlilik birliğinin sarsılması dayanak edinilen davalar almaktadır.

Evlilik birliğinin sarsılması, taraflar için hem maddi hem manevi anlamda zarar veren bir süreçtir. Bursa boşanma avukatları gibi uzmanlar, taraflara hukuki rehberlik sunarak ve adil bir şekilde boşanma sürecini yöneterek, bu zorlu süreci daha yönetilebilir hale getirebilirler.

Özel Boşanma Sebepleri

Özel boşanma sebepleri, yasal olarak boşanma talebinde bulunulmasını haklı kılan durumları içerir. Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, evlilikte özel boşanma sebeplerine örnek teşkil eder. Ayrıca, eşlerden birinin diğerini terk etmesi veya akıl hastalığı gibi durumlar da özel boşanma sebepleri arasında sayılabilir. Bu tür durumlarda, evlilik birliğinin devam etmesi mümkün olmayabilir ve tarafların boşanma yoluna gitmesi gerekebilir.

Zina

Eşlerden birisi zina yaparsa, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hak kazanan eş, zina sebebini öğrendikten sonra altı ay içinde veya en geç beş yıl içinde dava açmalıdır. Dava açan taraf, zina yapan eşi affetmişse, dava hakkı düşer.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Her bir eş, diğerinin hayatına kast etmesi, pek kötü davranması veya onurunu ağır şekilde zedelemesi durumunda boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eş, bu sebebi öğrendikten sonra altı ay içinde veya en geç beş yıl içinde dava açmalıdır. Affeden tarafın dava hakkı bulunmaz.

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Bir eş, diğerinin küçük düşürücü bir suç işlemesi veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi nedeniyle onunla birlikte yaşamanın beklenemeyeceğini düşünürse, her zaman boşanma davası açabilir.

Terk

Bir eş, evlilik birliğinden doğan sorumluluklarını yerine getirmemek amacıyla diğerini terk eder veya haklı bir neden olmadan ortak konuta geri dönmezse ve ayrılık en az altı ay sürmüşse ve bu durum devam ediyorsa ve istem üzerine hâkim veya noter tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmışsa, terk edilen eş boşanma davası açabilir. Diğer eş, ortak konuta geri dönmesini engelleyen veya terk etmeye zorlayan biri olarak kabul edilir.

Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim veya noter, esası incelemeden ihtarda bulunur ve terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi durumunda doğabilecek sonuçlar hakkında uyarır. Bu uyarı ilân yoluyla yapılabilir. Ancak, boşanma davası açmak için belirli bir süre olan dördüncü ayın bitmesini beklemek gerekir ve ihtar yapıldıktan sonra iki ay geçmeden dava açılamaz.

Akıl Hastalığı

Bir eş, akıl hastalığı nedeniyle ortak hayatın diğer eş için dayanılmaz hale geldiğini düşünüyorsa, resmi sağlık kurulu raporuyla hastalığın iyileşme olasılığı olmadığı tespit edilirse, bu durumda boşanma davası açabilir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir