Bursa Tazyik Hapsi Avukatı

Bursa Tazyik Hapsi Avukatı

Bursa tazyik hapsi avukatı, bu tür durumlarda müvekkillerini temsil eder ve onların haklarını korur. Tazyik hapsi davalarında uzmanlaşmış olan Bursa tazyik hapsi avukatı, müvekkillerinin hukuki süreçlerini yönetir ve en iyi sonuçları elde etmeleri için çalışır. Tazyik hapsi, Türk hukuk sisteminde kişilerin belirli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda başvurulan bir yaptırım türüdür. Özellikle, borçlarını ödemeyen ya da mahkeme kararlarına uymayan kişiler için uygulanır. Bu hapis cezası, kişinin yükümlülüğünü yerine getirmesi için bir baskı aracı olarak kullanılır.

Bursa Tazyik Hapsi Avukatı Hizmetleri

Bursa tazyik hapsi avukatı, müvekkillerine çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında;

 1. Danışmanlık Hizmetleri: Tazyik hapsi ile ilgili hukuki süreçler karmaşık olabilir. Bursa tazyik hapsi avukatları, müvekkillerine bu süreçler hakkında detaylı bilgi verir ve onları en doğru şekilde yönlendirir.
 2. Dava Takibi: Tazyik hapsi davalarında müvekkillerini temsil eden Bursa tazyik hapsi avukatı, dava sürecini baştan sona takip eder ve müvekkillerinin haklarını savunur.
 3. Mahkeme Temsili: Mahkeme süreçlerinde müvekkillerini temsil eden Bursa tazyik hapsi avukatı, müvekkillerinin savunmalarını hazırlar ve mahkemede en iyi sonucu elde etmek için çalışır.
 4. İcra ve İflas Hukuku: Tazyik hapsi davaları genellikle icra ve iflas hukuku ile ilişkilidir. Bu nedenle, Bursa tazyik hapsi avukatı, müvekkillerine bu alanda da hizmet verir.
 5. Müzakere ve Uzlaşma: Taraflar arasında anlaşma sağlanması durumunda, Bursa tazyik hapsi avukatı müvekkillerine en iyi sonucu elde etmeleri için müzakerelerde bulunur ve uzlaşma sağlar.

Bursa Tazyik Hapsi Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Bursa tazyik hapsi avukatı, çeşitli davalarda müvekkillerini temsil eder. Bu davalar arasında;

 1. Borçların Ödenmemesi: Borçlarını ödemeyen kişiler için tazyik hapsi cezası uygulanabilir. Bursa tazyik hapsi avukatı, bu tür davalarda müvekkillerini temsil eder ve onların haklarını korur.
 2. Mahkeme Kararlarına Uymama: Mahkeme kararlarına uymayan kişiler için de tazyik hapsi cezası uygulanabilir. Bu tür davalarda da Bursa tazyik hapsi avukatı, müvekkillerini savunur.
 3. İcra ve İflas Davaları: İcra ve iflas davalarında da tazyik hapsi cezası uygulanabilir. Bursa tazyik hapsi avukatı, bu alanda da müvekkillerine hizmet verir.
 4. Nafaka Ödememe: Nafaka ödemeyen kişiler için de tazyik hapsi cezası uygulanabilir. Bu tür durumlarda da Bursa nafaka avukatı, müvekkillerini temsil eder.
 5. Velayet Davaları: Çocukların velayetini almayan ya da velayet yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişiler için de tazyik hapsi cezası uygulanabilir. Bursa tazyik hapsi avukatları, bu tür davalarda da müvekkillerini savunur.

Bursa Tazyik Hapsi Avukatı Ücretleri

Bursa tazyik hapsi avukatı ücretleri, davanın karmaşıklığına, sürecin uzunluğuna ve avukatın tecrübesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genel olarak, avukat ücretleri dava başına ya da saatlik olarak belirlenir. Ancak avukatlar her sene Türkiye Barolar Birliği tarafından tanzim edilen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin altında iş alamazlar.

 1. Dava Başına Ücret: Bazı avukatlar, tazyik hapsi davaları için sabit bir ücret belirler. Bu ücret, dava sürecinin başından sonuna kadar olan tüm hizmetleri kapsar.
 2. Saatlik Ücret: Bazı avukatlar ise saatlik ücret ile çalışır. Bu durumda, avukatın dava için harcadığı saat sayısına göre bir ücret belirlenir.
 3. Danışmanlık Ücretleri: Tazyik hapsi avukatları, dava dışında danışmanlık hizmetleri için de ücret talep edebilir. Bu ücret, genellikle saatlik olarak belirlenir.
 4. Ekstra Masraflar: Dava sürecinde ortaya çıkabilecek ekstra masraflar da avukat ücretlerine dahil edilebilir. Bu masraflar arasında mahkeme harçları, dosya masrafları ve yol masrafları yer alabilir.

Tazyik Hapsi Nedir?

Tazyik hapsi, Türk hukuk sisteminde kişilerin belirli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda başvurulan bir yaptırım türüdür. Bu hapis cezası, kişiyi belirli bir yükümlülüğü yerine getirmesi için zorlamak amacıyla uygulanır. Tazyik hapsi, genellikle borçların ödenmemesi, mahkeme kararlarına uymama gibi durumlarda kullanılır.

 1. Amaç: Tazyik hapsinin temel amacı, kişiyi belirli bir yükümlülüğü yerine getirmesi için zorlamaktır. Bu nedenle, tazyik hapsi cezası, kişi yükümlülüğünü yerine getirdiğinde sona erer.
 2. Uygulama Alanı: Tazyik hapsi, borçların ödenmemesi, mahkeme kararlarına uymama, nafaka ödememe gibi çeşitli durumlarda uygulanabilir.
 3. Süre: Tazyik hapsi süresi, kişiyi yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorlamak amacıyla belirlenir. Bu süre, genellikle kısa sürelidir ve kişi yükümlülüğünü yerine getirdiğinde sona erer.

Tazyik Hapsi Zamanaşımı

Tazyik hapsi için zamanaşımı süresi, genel olarak hukuki yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren belirlenir. Tazyik hapsi cezası, kişinin belirli bir yükümlülüğü yerine getirmemesi durumunda uygulanır ve bu nedenle zamanaşımı süresi de bu yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren başlar.

 1. Zamanaşımı Süresi: Tazyik hapsi için belirlenen zamanaşımı süresi, genellikle beş yıl olarak belirlenir. Bu süre, hukuki yükümlülüğün doğduğu tarihten itibaren başlar.
 2. Zamanaşımı Süresinin Durdurulması: Bazı durumlarda, zamanaşımı süresi durdurulabilir. Örneğin, hukuki süreç devam ederken zamanaşımı süresi durdurulabilir ve dava sona erdiğinde yeniden başlar.
 3. Zamanaşımı Süresinin Kesilmesi: Tazyik hapsi için zamanaşımı süresi, bazı durumlarda kesilebilir. Örneğin, kişinin yükümlülüğünü yerine getirmesi durumunda zamanaşımı süresi kesilir ve yükümlülük sona erer.

Özetle, Bursa tazyik hapsi avukatı, tazyik hapsi davalarında müvekkillerini temsil eden ve onların haklarını koruyan uzman avukatlardır. Tazyik hapsi davaları, karmaşık ve zorlayıcı olabilir, bu nedenle bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla çalışmak, müvekkillerin en iyi sonuçları elde etmeleri için önemlidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir