bursa miras avukatı

Bursa Miras Avukatı

Bursa miras avukatı, miras davalarında müvekkillerini temsil ederek miras payları oranında intikal gerçekleştirmek için çalışırlar. Miras, bir kişinin ölümü üzerine geride bıraktığı mal ve hakları kapsayan önemli bir hukuki kavramdır. Ancak, mirasın doğru ve adil bir şekilde dağıtılması, bir dizi hukuki prosedür ve detay gerektirir. İşte bu noktada devreye giren bursa miras avukatı, miras hukuku konusundaki uzmanlıklarıyla bu sürecin yönetiminde kilit bir rol oynarlar.

Bursa Miras Avukatının Görevleri

 1. Hukuki Danışmanlık: Bursa miras avukatı, miras hukukuyla ilgili müşterilere hukuki danışmanlık sağlarlar. Kişinin mirasını düzenlemesi, mirasçılarını belirlemesi ve bu süreçteki hukuki zorlukları anlamalarına yardımcı olurlar.
 2. Mirasın Tasfiyesi: Bir kişinin ölümü durumunda, bursa miras avukatı mirasın düzenli bir şekilde tasfiye edilmesini sağlarlar. Bu, borçların ödenmesi, varlıkların değerlendirilmesi ve mirasçılara düşen payın belirlenmesini içerir.
 3. Hukuki Belge Hazırlığı: Bursa miras avukatı, miras işlemleri için gerekli olan hukuki belgeleri hazırlarlar. Bunlar arasında vasiyetnameler, miras sözleşmeleri ve diğer yasal belgeler bulunabilir.
 4. Miras Davaları: Mirasla ilgili anlaşmazlıklar durumunda, bursa miras avukatı, miras davalarında müvekkillerini temsil ederler. Mirasçılar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek ve hukuki sürecin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlamak bursa miras avukatının sorumlulukları arasındadır. Kaldı ki, miras davası denilince akla ortaklığın giderilmesi davası gelmektedir. Uzmanlık gerektiren bu alanda bursa miras avukatıyla çalışmanız tavsiye edilir.

Saklı Pay Nedir?

Saklı pay, genellikle miras hukuku bağlamında kullanılan bir terimdir ve bir kişinin ölümü durumunda mirasçılara düşen yasal hakları ifade eder. Saklı pay, miras bırakan kişinin vasiyeti üzerindeki sınırlamalardan kaynaklanan bir hak olarak ortaya çıkar.

Saklı pay, özellikle bir kişinin vasiyetnamenin içeriğine müdahale eden yasal düzenlemelerle ilişkilidir. Bu sınırlamalar, özellikle bir kişinin belirli mirasçılarına belirli bir miktar veya mülkiyet vermesini kısıtlayabilir. Yasal mirasçılara, saklı pay adı verilen bu özel hakkı tanımak, belirli durumlarda mirasın adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlar. Nitekim bu husus Anayasamızda belirtilen mülkiyet hakkı kapsamında korunmaktadır.

Saklı pay genellikle kanuni mirasçılar arasında eşit bir şekilde bölüştürülür, ancak vasiyetnamenin belirli hükümleri, bu eşitliği değiştirebilir. Örneğin, bir kişi vasiyetinde özel bir mirasçısına belirli bir mal veya miktar bırakmak istediğinde, bu durumda saklı pay devreye girebilir ve yasal mirasçıların bu özel mirasa dokunamamalarını sağlayabilir.

Saklı payın varlığı halinde, mirasçı derhal tenkis davası açmalıdır. Tenkis davası uzmanı bursa miras avukatı müvekkillerini en etkili şekilde temsil ederek, hak kaybının önüne geçmektedir.

Tenkis Davası Nedir?

Tenkis davası, mirasçılardan birisinin miras payının ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkan bir hukuki süreçtir. Bursa miras avukatı, miras hukukuyla ilgili pek çok konuda müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlamakta ve miras süreçlerini yönetmektedirler. Bu süreçlerden biri de tenkis davasıdır. Tenkis davası, uzmanlık gerektiren bir alan olduğundan süreci bursa miras avukatı takip etmesi tavsiye edilir.

Miras bırakan kişinin vasiyetnamesinde, belirli mirasçılara veya varlıklara yönelik özel hükümler bulunabilir. Ancak, bu hükümler yasal mirasçıların saklı paylarına zarar verebileceği gibi, adaletsizlik ve haksızlık içerebilir. İşte bu noktada, bir bursa miras avukatı devreye girer.

Bursa miras avukatı, tenkis davaları ve miras hukuku alanındaki deneyimleriyle müvekkillerine adil ve hukuki bir çözüm sunarlar. Bu sayede, miras bırakanın vasiyetiyle ilgili hükümlere karşı çıkan yasal mirasçılar, haklarını koruyabilir ve adaletin sağlanmasına yardımcı olabilirler.

Vasiyetname Nasıl Düzenlenir?

Miras hukuku kapsamında, bir kişinin mal varlığı ve varislerine dair arzularını belirtmek için kullanılan en etkili araçlardan biri vasiyetnamedir. Bursa miras avukatı, müvekkillerine bu önemli belgenin düzenlenmesi konusunda uzmanlık sunarak, kişilerin miraslarını istedikleri şekilde dağıtmalarına yardımcı olurlar. Vasiyetname üç şekilde düzenlenebilir.

 1. Resmi Vasiyetname: Bir kişinin mal varlığı ve miras paylaşımı hakkındaki tercihlerini noter huzurunda ve iki tanığın katılımıyla belirttiği vasiyetnamedir.
 2. El Yazılı Vasiyetname: Mal varlığı hakkında tercih yapacak kişinin el yazısı ile kaleme aldığı ve genellikle tanıkların da imzaladığı, noter veya mahkeme onayı alınmamış, kişisel ve yazılı bir miras belgesidir.
 3. Sözlü Vasiyetname: Kişinin vasiyetini sözlü olarak ifade ettiği, yazılı bir belge olmadan yapılan miras beyanıdır. Unutulmamalıdır ki, sözlü vasiyetname kanunun getirdiği bir istisnadır. Zira, sözlü vasiyetnamenin geçerli olabilmesi için Türk Medeni Kanunu birçok geçerlilik şartı getirmiştir.

Eşin Miras Payı

Eşin miras payı, zümre sistemine göre değişiklik göstermektedir. Zümre sistemi Türk hukukunun miras payları için düzenlediği özel bir sistemdir. Eşin miras payı, vasiyetname olup olmamasına, çocukların varlığına ve diğer hukuki faktörlere bağlı olarak değişebilir. Vasiyetname olmaması durumunda, yasal miras hükümleri devreye girebilir ve bu durumda eş, belirli bir miras payına sahip olabilir.

Her durumda, miras paylarının belirlenmesi ve dağıtılması sürecinde bir bursa miras avukatının rehberliği önemli olabilir. Bu, yasal prosedürlere uygun bir şekilde mirasın paylaşılmasını sağlamak ve potansiyel uyuşmazlıkları önlemek adına bursa miras avukatı ile çalışmanız önemlidir.

Zümre Sistemi Nedir?

Zümre sistemi, varislerin sınıflandırılmasını ve mirasın belli bir düzen içinde paylaşılmasını sağlar. Miras bırakanın akrabaları, belirli bir düzen içinde sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre miras payları belirlenir. Bu sınıflandırma genellikle derecelere dayanır. Örneğin, birinci derece mirasçılar alt soy(çocuklar), ikinci derece mirasçılar yan soy ve üst soy(ebeveynler ve kardeşler) şeklinde devam eder.

Zümre sistemi, Türk Medeni Kanunu’nun belirlediği kurallara dayanır. Bu sistemde, belirli bir zümreye ait olan mirasçılar belirli bir miras payına hak kazanır. Bu, özellikle miras bırakanın ölümü sonrasında mirasın adil ve düzenli bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla uygulanır. Hak kaybı yaşamamak adına alanında uzman bursa miras avukatı ile süreci yönetmeniz önerilir.

Zümre Dereceleri

Miras hukukunda zümre dereceleri, bir miras bırakanın varislerini belirleme ve mirası paylaşma sürecinde kullanılan sınıflandırmalardır. Bu dereceler, bir kişinin akrabalarını belirli bir düzen içinde sınıflandırarak mirasın dağılımını düzenler. Zümre dereceleri, genellikle aile bağlarına ve miras bırakanın varislerine göre belirlenir. Bursa miras avukatı, zümre derecelerini teker teker anlatarak miras payınızı en doğru şekilde size aktaracaktır.

Birinci Derece Zümre

 • Çocuklar (evlatlık edinilen çocuklar da dahil)
 • Eğer çocuklar yoksa, torunlar

İkinci Derece Zümre:

 • Üst Soy (Ebeveynler)

Üçüncü Derece Zümre

 • Eğer birinci ve ikinci derece mirasçılar yoksa, büyük ebeveynler (büyük anne ve büyük baba) veya kardeşlerin çocukları (yeğenler)

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir