Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı

Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi Avukatı

Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi avukatı, ticari işlerle ilgili hukuki ihtilafları yöneten ve bu ihtilafların çözümünde şirketleri temsil eden bir profesyoneldir. Bu mahkeme, ticaret hukukuyla ilgili davalara bakar ve ticari faaliyetlerle ilgili çeşitli ihtilafları çözer. Şirket avukatları, genellikle şirketlerin hukuki danışmanları olarak görev yaparlar ve şirketlerin yasal haklarını korurken aynı zamanda yasal yükümlülüklerine de uyum sağlarlar.

Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı genellikle şirketin ticari faaliyetleriyle ilgili hukuki meselelere odaklanır. Bu kapsamda, şirket avukatları şunlara bakabilir:

 1. Sözleşme İhlalleri: Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı, şirketin yaptığı sözleşmelerin ihlal edilmesi durumunda ortaya çıkan hukuki ihtilafları ele alır ve şirketin haklarını korur.
 2. Ticari Anlaşmazlıklar: Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı, ticari faaliyetlerle ilgili ortaya çıkan anlaşmazlıkları çözmek için müzakere eder, arabuluculuk yapar veya mahkeme sürecini yönetir.
 3. Tüketici Şikayetleri: Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı, tüketici şikayetlerini ele alır ve şirketin tüketici haklarına uygun olarak hareket etmesini sağlar.
 4. Rekabet İhlalleri: Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı, şirketin rekabet kurallarına uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar ve rekabet ihlalleri durumunda gerekli hukuki adımları atar.
 5. Fikri Mülkiyet Hakları: Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı, şirketin fikri mülkiyet haklarını korur ve bu hakların ihlali durumunda yasal önlemleri alır.
 6. Yasal Uyum: Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı, şirketin faaliyetlerini düzenleyen yasal düzenlemelere uyum sağlar ve şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlar.

Bu gibi konular Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatının günlük olarak karşılaştığı ve işlev gördüğü başlıca hukuki konular arasındadır.

Ticari Dava Nedir?

Ticari dava, ticaret hayatıyla ilgili olarak ortaya çıkan ihtilafların çözümü için mahkemeye başvurulan hukuki süreçleri ifade eder. Ticari davalarda, genellikle işletme faaliyetleri, ticari sözleşmeler, ticaret malları, borç-alacak ilişkileri, rekabet ihlalleri, tüketici hakları gibi ticari konuların yanı sıra şirketler arası anlaşmazlıklar da ele alınır.

Ticari davalarda, tarafların ticari işletmeleri, şirketler veya ticari faaliyetlerle ilgili hakları ve yükümlülükleri üzerinde durulur. Bu tür davalar genellikle Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde görülür, çünkü ticari meselelerle ilgili uzmanlaşmış olan bu mahkemeler ticaret hukuku konusunda deneyimlidirler.

Ticari davalarda ortaya çıkan ihtilaflar, genellikle taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak başlatılır. Ancak, anlaşmazlıkların çözümü mümkün olmadığında veya anlaşmazlığın mahkeme tarafından çözülmesi gerektiğinde, ticari dava süreci başlatılabilir.

Ticari dava süreci, mahkeme öncesi aşamadan başlayarak, delil toplama, duruşmalar, tanık ifadeleri, uzman görüşleri ve nihai kararın verilmesi gibi aşamalardan oluşur. Her bir dava benzersizdir ve özel koşullara göre şekillenir. Ticari davalarda, hukuki temsilin önemi büyüktür ve taraflar genellikle Bursa asliye ticaret mahkemesi avukatı aracılığıyla haklarını savunurlar veya savunma yaparlar.

Sonuç olarak, ticari dava ticaret hayatıyla ilgili ortaya çıkan ihtilafların yasal olarak çözülmesini sağlayan bir hukuki süreçtir ve ticari ilişkilerdeki hukuki hak ve yükümlülüklerin korunmasına yönelik önemli bir araçtır.

Asliye Ticaret Mahkemesi Ne Kadar Sürer?

Asliye Ticaret Mahkemesi Ne Kadar Sürer? sorusunun kesin bir cevabı yoktur çünkü bu süreç birçok değişkene bağlıdır. Taraf teşkili, delillerin ibrazı, delillerin değerlendirilmesi, itirazlar yargılamanın seyrini etkilemektedir. Davanın süresini etkileyen diğer faktörler şunlardır:

 1. Mahkemenin İş Yükü: Mahkemenin mevcut iş yükü, davanın süresini etkileyen önemli bir faktördür. Yoğun dönemlerde, mahkemelerin işlemesi daha uzun sürebilir.
 2. Dava Konusunun Karmaşıklığı: Dava konusunun karmaşıklığı, davanın süresini etkileyebilir. Karmaşık konuların incelenmesi ve delillerin değerlendirilmesi daha fazla zaman alabilir.
 3. Taraflar Arasındaki Anlaşmazlık: Taraflar arasındaki anlaşmazlığın yoğunluğu ve uzlaşma sağlanıp sağlanmaması da davanın süresini etkiler. Uzlaşma sağlanması durumunda dava daha kısa sürede sonuçlanabilir.
 4. Delil Sunumu ve İnceleme: Tarafların delil sunumu ve mahkeme tarafından delillerin incelenmesi süreci de davanın uzunluğunu etkiler. Delillerin toplanması ve değerlendirilmesi zaman alabilir.
 5. Yargıcın Karar Verme Süreci: Yargıcın karar verme süreci de davanın uzunluğunu etkiler. Bazı durumlarda, yargıç kararını hızlı bir şekilde verebilirken, bazı durumlarda daha fazla zaman alabilir.

Genel olarak, Asliye Ticaret Mahkemeleri’ndeki dava süreçleri yaklaşık 1 – 1.5 sene arasında sürmektedir. Ancak, davanın karmaşıklığı ve diğer faktörler süreci etkileyebilir, bu nedenle belirli bir süre vermek zordur.

Anonim Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma Davası

Ortaklıktan çıkarma davası, bir ortaklık içerisindeki bir ortağın diğer ortaklar tarafından ortaklıktan çıkarılması amacıyla açılan hukuki bir davadır. Bu tür davalarda, genellikle ortaklık sözleşmesinde belirtilmiş olan belirli koşulların ihlali, ortaklık ilişkisine zarar veren davranışlar veya ortaklık amacına aykırı davranışlar gibi nedenlerle ortaklıktan çıkarılma talebiyle mahkemeye başvurulur.

Ortaklıktan çıkarma davaları, ortakların arasındaki anlaşmazlıkların çözümünde önemli bir rol oynar. Bu davalarda, mahkeme genellikle ortaklık sözleşmesi, ortaklık ilişkisi ve taraflar arasındaki diğer belgeleri inceleyerek adil bir karar vermeye çalışır. Eğer mahkeme, davacı ortak tarafından ileri sürülen iddiaların geçerli olduğuna ve ortaklığın devam etmesinin mümkün olmadığına karar verirse, ortaklıktan çıkarma kararı verebilir.

Ortaklıktan çıkarma davaları, karmaşık hukuki süreçler içerebilir ve genellikle davanın sonucu, davanın özel koşullarına ve mahkeme tarafından incelenen delillere bağlıdır. Bu nedenle, her ortaklıktan çıkarma davası, kendi benzersiz koşulları ve sonuçlarıyla ele alınır.

Ortaklıktan çıkarma davalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak ve hukuki danışmanlık almak için bursa şirket avukatına başvurulması önemlidir, çünkü bu tür davalarda uzman bir hukuki desteğin önemi büyüktür.

Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi Nerede?

Bursa Asliye Ticaret Mahkemesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin içerisinde bulunmaktadır. Altınova Mahallesi, 11 Eylül Bulvarı No:9 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Bölge Adliye Mahkemesi’nin tam adresi ve mahkemenin bulunduğu bölgeye dair daha spesifik bilgiyi almak için Bursa Adliyesi’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir