Bursa Aidat Avukatı

Bursa aidat avukatı, özellikle apartman ve site yönetimlerinde aidat sorunlarıyla ilgilenen bir hukuk uzmanıdır. Bursa aidat avukatı, kat mülkiyeti ve kat irtifakı gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olup, aidat borçlarının tahsili, yönetim planlarının uygulanması ve genel hukuk kurallarının apartman veya site sakinleri arasında adil bir şekilde yürütülmesi için çalışırlar. Bursa’da faaliyet gösteren Bursa aidat avukatı, yerel mevzuat ve uygulamalar konusunda da deneyimlidirler, bu da onları bölgedeki aidat sorunlarının çözümünde etkili kılar.

Bursa Aidat Avukatı Hizmetleri

Bursa aidat avukatının sunduğu hizmetler çeşitlidir ve genellikle aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir:

 1. Aidat Borçlarının Tahsili: Aidat borcunu ödemeyen kat malikleri veya kiracılar için hukuki süreç başlatılması ve bu borçların tahsil edilmesi.
 2. Yönetim Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması: Apartman veya site yönetim planlarının yasal çerçevede hazırlanması ve uygulanmasının denetlenmesi.
 3. Genel Kurul Toplantılarının Düzenlenmesi ve Denetlenmesi: Apartman veya site sakinlerinin katıldığı genel kurul toplantılarının yasal düzenlemeler doğrultusunda düzenlenmesi ve denetlenmesi.
 4. İcra Takipleri ve Dava Süreçleri: Aidat borcunu ödemeyenler için icra takibi başlatılması ve gerekirse dava süreçlerinin yürütülmesi.
 5. İhtarname ve Hukuki Yazışmalar: Aidat borçları veya diğer hukuki meseleler için ihtarname hazırlanması ve hukuki yazışmaların yapılması.
 6. Danışmanlık Hizmetleri: Apartman ve site yönetimlerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunulması, mevzuata uygun hareket edilmesinin sağlanması.

Apartman Aidatı Kaç Ay Ödenmezse İcra Gelir?

Apartman aidatları, apartmanın veya sitenin ortak giderlerinin karşılanması için düzenli olarak toplanan bir meblağdır. Bu aidatların ödenmemesi durumunda, yönetim veya vekaleten Bursa aidat avukatı, aidat borcunun tahsili için hukuki yollara başvurabilir. Türk Borçlar Kanunu‘na göre, aidat borcunun ödenmemesi durumunda belirli süreçler izlenir:

 1. İhtarname Gönderilmesi: Öncelikle, borçluya aidat borcunun ödenmesi gerektiği konusunda yazılı bir ihtarname gönderilir. Bu ihtarname, borcun ödenmesi için belirli bir süre tanır.
 2. İcra Takibi Başlatılması: Eğer borçlu ihtarnameye rağmen borcunu ödemezse, yönetim icra takibi başlatabilir. Bir diğer anlatımla, borcun vadesinde ödenmemesi halinde derhal icra takibi başlatılabilir. Genellikle, borcun ödenmemesi durumunda 2 ila 3 ay içinde icra takibi başlatılması yaygındır.
 3. İcra ve İflas Kanunu’na Göre İşlem: İcra takibi başlatıldıktan sonra borçluya ödeme emri gönderilir ve borcun ödenmesi talep edilir. Borçlu, ödeme emrine itiraz etmezse veya borcunu ödemezse, icra işlemleri devam eder ve borçluya ait malvarlığına haciz konulabilir.

Aidat Borcu İçin İhtarname Şart Mıdır?

Aidat borcu için ihtarname gönderilmesi, hukuki süreçlerin başlatılması açısından önemli bir adım olsa da, ihtarname gönderme zorunluluğu bulunmamaktadır. İhtarname, borçluya borcunu ödemesi için son bir fırsat sunar ve aynı zamanda borcun ödenmemesi durumunda hukuki yollara başvurulacağını bildirir. İhtarname gönderilmesi şu nedenlerden dolayı önemlidir:

 1. Borçluya Bilgilendirme: İhtarname, borçlunun borcunu fark etmemiş olabileceği veya unutmuş olabileceği durumlarda bilgilendirme amacı taşır.
 2. Hukuki Zemin Hazırlığı: İhtarname, icra takibi veya dava açılması gibi hukuki süreçlerin başlaması için gerekli bir adım olarak kabul edilir.
 3. Uyuşmazlıkların Çözümü: İhtarname gönderilmesi, borcun ödenmesi için taraflara son bir uzlaşma fırsatı sunar ve birçok durumda ihtarname gönderildikten sonra borç ödenir, böylece uzun süren hukuki süreçlere gerek kalmaz.

Apartman Aidatı Ödememek Tahliye Sebebi Mi?

Apartman aidatlarının ödenmemesi, kat malikleri veya kiracılar için ciddi sonuçlar doğurabilir. Ancak, aidat borcunun ödenmemesi doğrudan tahliye sebebi değildir. Bursa kira avukatı olarak da çalışan Evla Hukuk Bürosu bu noktada müvekkillerini temsil etmektedir. Aidat borcunun ödenmemesi durumunda izlenebilecek süreçler şunlardır:

 1. İcra Takibi: Daha önce de belirtildiği gibi, aidat borcunu ödemeyen kat maliki veya kiracı için icra takibi başlatılabilir ve borcun tahsili için hukuki yollara başvurulabilir.
 2. Mahkeme Kararı: Borcun ödenmemesi durumunda, yönetim borçluyu dava edebilir ve mahkeme kararı ile borcun ödenmesini talep edebilir. Ancak, tahliye kararı için mahkemenin özel bir durum görmesi gerekir.
 3. Tahliye Şartları: Eğer borçlu kiracı ise, kira sözleşmesine göre aidatların ödenmemesi tahliye sebebi olabilir. Ancak, bu durumda da kira sözleşmesinde bu durumun açıkça belirtilmiş olması gereklidir.

Özetle, aidat borcunun ödenmemesi doğrudan tahliye sebebi olmasa da, hukuki süreçlerin sonunda borçlu ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Yönetim veya vekaleten Bursa aidat avukatı, aidat borçlarının düzenli olarak ödenmesi ve apartman veya site yönetiminin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi için gerekli hukuki adımları atabilir. Bu süreçte, Bursa aidat avukatı ile çalışmak, hem yönetim hem de borçlular için sürecin doğru ve adil bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir