araç değer kaybı davası, bursa sigorta avukatı

Araç Değer Kaybı Davası

Araç değer kaybı davası, bursa sigorta avukatı olarak çalışan avukatların, trafik kazasına karışan araçlarda oluşan değer azalması için açılan bir dava türüdür. Bursa sigorta avukatı, müvekkilleri lehine sigorta şirketine başvuru yapar, başvuru sonucuna göre tahkim yahut dava yoluna giderler.

Araç Değer Kaybı Nedir?

Araç değer kaybı, trafik kazasına karışan aracın ikinci el piyasasındaki değerindeki azalma anlamına gelmektedir. Trafik kazasına karışan araç onarım görse de, görmese de ikinci el piyasasında bir değer kaybı yaşayacaktır. Bu sebeple kanun bunun önüne geçerek aradaki değer farkını talep edebileceğini düzenlemiştir. Araç değer kaybını kim öder ile Araç değer kaybı kimden istenir sorusuna en kısa cevabı verecek olursak, kusuru oranında karşı taraftan, trafik kazasına karışan diğer aracı işletenden, sigorta şirketinden yahut zorunlu mali sorumluluk sigortacısından değer kaybı davası açılarak tazmin edilebilir.

Araç değer kaybı hesaplaması yapılırken birden çok etken dikkate alınır. Aracın kilometresi, yaşı, daha önceki değişen ve boyası ile emsal araçların bedelleri gibi birden çok etken bilirkişilerin değerlendirmesi ile dikkate alınarak hesaplama yapılır.

Araç Değer Kaybı ve Sebepleri

Araç değer kaybı, genellikle aracın karıştığı bir kaza sonrasında ortaya çıkar. Bu durumda, araç üzerindeki onarım izleri ve kazanın ardından gerçekleştirilen tamiratlar, aracın piyasadaki değerini olumsuz etkileyebilir. Potansiyel alıcılar, kaza geçmişine duydukları endişe nedeniyle aynı araca önceki fiyatından daha düşük bir değer biçebilirler.

Hal böyle olunca, bursa sigorta avukatı kazaya karışmış araç sahipleri lehine girişimlerde bulunarak adil bir tazminat hakkı elde eder. Bursa sigorta avukatı alanındaki uzmanlığı ve yetkinliği ile hak mahrumiyetini önler ve en iyi şekilde hukuki desteği müvekkillerine sağlar. Aşağıda detaylıca anlatılacağı üzere, bursa avukat ile çalışmadığınız durumda hak kaybına uğrayabilirsiniz. Zira, Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurularda 15.000,00 TL’nin altındaki kararlar kesin olduğundan olası bir hata yapılması durumunda itiraz edilecek bir mercii bulunmamaktadır.

Araç Değer Kaybı Başvurusu

Değer kaybı başvurusu kusuru daha az olan yahut kusursuz olan tarafın Sigorta Tahkim Komisyonu’na veya dava yoluna başvurması olmak üzere iki çeşittir. Bu başvuru yapılmadan önce kazadan sonra tutulan kaza tutanağı, hasar tespit tutanağı, araçların kaza sonrası çekilen, özellikle hasarı gösteren ve her açıdan çekilmiş fotoğrafları, aracın ekspertiz raporu ve aracın ruhsat başta olmak üzere tüm belgeleri sunmanız gerekmektedir. Yine hak kaybına uğramamak için bursa avukatları ile çalışmanız tavsiye edilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan başvurularda 15.000,00 TL’nin altındaki kararlar kesin olup, 15.000,00 TL üzerindeki başvurulardaki kararlara karşı 10 gün içerisinde Komisyon’a bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. Bunun yanı sıra, 238.730,00 TL üzerindeki başvurulardaki kararlara edilen itiraz ise temyiz edilebilir.

Araç Değer Kaybı Hesaplama

Araç değer kaybı hesaplaması yapılmadan önce Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmak yahut dava yoluna gidilmesi gerekmektedir. Akabinde atanan bilirkişilerce aracın değer kaybı çeşitli kıstaslarla hesaplanır. Bu kıstaslar aracın kilometresi, yaşı, daha önceki değişen ve boyaları ile emsallerinin piyasası da olmak üzere birçok kıstastan oluşur. Bilirkişilerce oluşturulan araç değer kaybı hesaplamasına itiraz edilip, ek rapor alınabilir. Bursa sigorta avukatı müvekkileri için tüm bu süreci takip eder, hak kaybına uğramanızı engeller ve müvekkili her zaman bilgilendirir. Bu sebeple bursa sigorta avukatı ile çalışmanız tavsiye edilmektedir. Süreç hakkında daha detaylı bilgiyi bursa avukatlarından alabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Zamanaşımı

Araç değer kaybı başvurusu için Türk Borçlar Kanunu’nun öngördüğü süreleri dikkate almak gerekir. Şöyle ki; Borçlar Kanunu’nun 72.maddesi tazminat istemi zarar görenin zararı öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her halde 10 yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrayacağını düzenlemiştir. Her ne kadar, başvuru avukatsız da yapılsa, bursa avukatları ile çalışmanız hak kaybının önüne geçeceğinden bursa sigorta avukatı ile çalışmanız önerilir.

Bursa sigorta avukatının açacağı araç değer kaybı davasında, araç sahiplerine kaza sonrası yaşadıkları maddi kayıpları telafi etme imkanı sunar. Hukuki süreç, adil bir tazminat elde etmek için önemli bir araçtır. Bu nedenle, araç sahipleri, haklarını korumak ve adil bir değerlendirme talep etmek için bursa sigorta avukatından danışmanlık alabilirler. Araç sahipleri, bu yolla, kaza sonrası yaşanan değer kaybını telafi etme hakkına sahip olabilir ve adil bir tazminat alabilirler.

1 thoughts on “Araç Değer Kaybı Davası”

  1. Bursa sigorta avukatı ile bir dosyada birlikte çalıştık. Araç değer kaybı davasında beni bilgilendirdi ve süreci detaylıca anlattı. Bursa sigorta avukatına teşekkür ederim.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir